Agenda & tickets

De stichting

De directie (tevens bestuur) van Jakop Ahlbom Company bestaat uit Jakop Ahlbom en Marc Pil.

De raad van toezicht bestaat uit Stephan Alspeer (voorzitter), Mohamed Aadroun (penningmeester), Melle Daamen en Marloes Vogel.

Het gezelschap hanteert de cao toneel en dans en werkt volgens de Governance Code Cultuur. Wij onderschrijven de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. Jakop Ahlbom Company streeft naar een veilige en gezonde leef- en werkomgeving. Wij hanteren een ‘code of conduct’. Bij ongewenst gedrag kunnen medewerkers contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon via mores.online.

Jakop Ahlbom Company ontvangt structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Naast de inkomsten uit kaartverkoop en buitenlandse tournees, verhuren wij onze repetitiestudio en verzorgen we activiteiten zoals gastregies, workshops en evenementen. We werken daarin ook samen met private partijen, zoals private fondsen en het bedrijfsleven.

Jakop Ahlbom Company heeft een ANBI-status, waardoor schenken aan het gezelschap fiscale voordelen heeft. Ons ANBI nummer is 81235139.